Tính năng nổi bật

  •  Khả năng bám dính tốt.
  •  Độ che phủ cao.
  •  Sơn gốc nước - ít mùi.
  •  Giúp ngăn ngừa hiện tượng phấn hóa và nở hoa.
  •  Không chứa chì và thủy ngân.

Thành phần

Nhựa gốc styrene acrylic chất lượng cao, bột titanium dioxide và các bột cao cấp khác có khả năng chống lại hiện tượng phấn hóa.

Hệ thống sơn đề xuất

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn và sơn lại: Nội thất

Lớp ưu tiên   Lớp thứ 2 & 3  
Sơn lót nội thất Sơn lớp kế tiếp sau
1-2 giờ
Các sản phẩm sơn nội thất Kansai Sơn lớp kế tiếp sau
1-2 giờ